कन्ये च्याउको खेती

नेपालका गा्रमीण भेगमा अझै पनि वर्षातको समयलाई नै पर्खेर प्राकृतिक रुपमा उम्रिएको च्याउ खाने प्रचलन छ । जङ्गलमा पाइने विभिन्न रङ्गिबिरङ्गी देखिने खालका च्याउहरु विषालु पनि हुने भएकाले जङ्गली च्याउ खानु हुदैँन ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *