आपत्कालिन सामग्री झोला कसरी तयार गर्ने ?

भूकम्प पछि नभई नहुँने आधारभूत वस्तुहरू राखिएको झोला सुरक्षित र सजिलै भेट्न सकिने स्थानमा राख्नुपर्छ । झोलमा तल दिएका सामग्री राखेर आपत्कालिन झोला तयार गर्न सकिन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *