अदुवा बाली भित्र्याउने र बजार व्यवस्थापन

अदुवा बाली उखेल्ने वा थन्कयाउने तरिकाको बारेमा स्पष्ट हुने । बाली भित्र्याए पछि उचित तरिकाले भण्डारन तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने बारे स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *