Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

Pest and Disease Management

Crops are vulnerable to a wide range of pests and diseases; it may not be possible to eliminate all unwanted pests and diseases but there are approaches that can reduce their impact, some of which are highlighted here.

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

For all items

<iframe src="https://answers.practicalaction.org/index.php?option=com_selecteditems&view=iframemodule&module_id=328&dspace_id=317697&tmpl=component&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>

Resources

Filters:

घुन र मुसाले मकै बालीमा गर्ने क्षति तथा यसको नियन्त्रण

घुन र मुसाले मकै बालीमा गर्ने क्षति तथा यसको नियन्त्रण सम्बन्धित जानकारी समावेश गरिएको छ।

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

खुम्रे किराको नोक्शानी तथा रोकथामको उपाय

खुम्रे किराको नोक्शानी तथा रोकथामको उपाय यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

कमिलाबाट हुने नोक्शानी तथा यसको रोकथामको उपाय

रातो कमिलाबाट हुने नोक्शानी तथा यसको रोकथामको उपाय यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

आलुको बालीका हानिकारक किराहरु र सोको व्यवस्थापन

आलुको बालीका हानिकारक किराहरु र सो को व्यवस्थापन बारे यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

आलुको बालीका प्रमुख रोगहरु र सोका रोकथाम

आलुको बालीका प्रमुख रोगहरु र रोकथाम बारे यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

मकैका मुख्य रोगहरु

यस ज्ञान सामग्रिमा मकैमा मुख्य रोगहरु र नियन्त्रण गर्ने  उपायहरु समावेश गरिएको छ।

Rakesh Khadka, Published by Practical Action, Nepal on 2016

हिउँदे मकैमा लाग्ने मुख्य किराहरु

हिउँदे मकैमा लाग्ने मुख्य किराहरुको क्षतिका लक्षण र नियन्त्रण गर्ने  उपायहरु यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

Rakesh Khadka, Published by Practical Action, Nepal on 2016

गोलभेंडामा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

यस ज्ञान सामग्रीमा गोलभेडामा लाग्ने मुख्य रोगहरु बेर्ना कुहिने रोग, अगौटे डढुवा, पछौटे डढुवा, फ्युजारियम ओइलाउने रोग, ब्याक्टेरियल ओइलाउने रोग, जरामा लाग्ने गिर्खा रोग, पात गुजमुज पर्ने, गोलभेंडाको...

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

मुला खेतीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

साधारणतया मुला खेतीमा विभिन्न प्रकारका रोग तथा कीरा लाग्छ जसले गर्दा बाली राम्रो हुन पाउदैन । मुला खेतीमा लाग्ने रोगहरु जस्तै पहेंलो रोग, कालो थोप्ले, मुलाको कालो जरा, ह्वाइट रस्ट रोग र कीराहरु को...

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

फर्सी बाली समूह तरकारीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

साधारणतया फर्सीको रातो खपटे, थोप्ले खपटे, लाही, फल कुहाउने औंसा, पतेरो आदि फर्सी बाली समूहका तरकारीमा आक्रमण गर्ने मुख्य कीराहरू हुन् । तिनीहरूको छोटकरी विवरण यस ज्ञान सामग्रीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

गाजर खेतीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

गाजर खेतीमा लाग्ने रोगहरु विभिन्न किसिमको हुन्छ जस्तै डढुवा वा अल्टरनेरिया डडुवा, सरकसपोरा डढुव, पाउडरी, मिल्डयु, भाईरस रोग र कीराहरुको नियन्त्रण तथा समाधान गर्ने जानकारी यस ज्ञान सामग्रीमा समाबेश...

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

काउली वर्गमा लाग्ने मुख्य कीराहरू

काउली वर्गमा विभिन्न कीराहरु लाग्ने गर्दछ जसले गर्दा बाली नष्ट हुन्छ जस्तै बन्दाको पुतली, इँटा बुट्टे पुतली, बन्दाको लाही आदी । यि किराहरुलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने उपाय यस ज्ञान सामग्रीमा...

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

कुरिलो खेतीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरु

कुरिलो खेतीमा लाग्ने रोगहरु तथा किराहरु जस्तै कुरिलोको सिन्दुरे ढुसी, कुरिलो ओइलाउने, कुरिलोको लाही, खपटे कीरा, झुसुले कीरा आदिको नियन्त्रण गर्ने उपाय यस ज्ञान सामाग्रीमा समाबेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

खुर्सानीका मुख्य कीराहरू र रोगहरू

खुर्सानीमा लाग्ने थ्रिप्स, फेद कटुवा, गवारो जस्ता किराहरु तथा एन्थ्य्राकनोज, ढडुवा गुजुमुजे भाइरस जस्ता रोगहरुकोे बारेमा जानकारी यस ज्ञान सामाग्रीमा समाबेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

भन्टामा लाग्ने मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथाम

भन्टामा लाग्ने मुख्य किराहरु डाँठ तथा फलको गवारो, लाही, सेतो सुलसुले जस्ता किराहरुको समाधान गर्ने उपायको बारेमा जानकारी यस ज्ञान सामाग्रीमा दिइएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

काउली वर्गमा लाग्ने मुख्य रोगहरू

यस ज्ञान सामाग्रीमा काउली वर्गमा लाग्ने मुख्य रोगहरु बारे जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

रामतोरियाका मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथाम

यस ज्ञान सामाग्रीमा रामतोरियाका मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथामका कुराहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

रामतोरियामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथाम

यस ज्ञान सामाग्रीमा रामतोरियामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथामको जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

रायोमा लाग्ने मुख्य रोगहरू र कीराहरू

यस ज्ञान सामाग्रीमा रायोमा लाग्ने मुख्य रोगहरु र किराहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

निमको विषादी बनाउने र कीराहरु नियन्त्रण

यस ज्ञान सामाग्रीमा निमको बिषादी बनाउने तथा यसको प्रयोगद्वारा किराहरुको नियन्त्रन गर्ने तरिका बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

 

More Resources

Sign up to our e-Newsletter

Every 2 months you will receive our newsletter, which focuses on how technology solutions are applied in tackling poverty.

To view previous e-newsletters please click here.

 
Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites