Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

Pest and Disease Management

Crops are vulnerable to a wide range of pests and diseases; it may not be possible to eliminate all unwanted pests and diseases but there are approaches that can reduce their impact, some of which are highlighted here.

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

For all items

<iframe src="https://answers.practicalaction.org/index.php?option=com_selecteditems&view=iframemodule&module_id=328&dspace_id=317697&tmpl=component&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>

घुन र मुसाले मकै बालीमा गर्ने क्षति तथा यसको नियन्त्रण

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

घुन र मुसाले मकै बालीमा गर्ने क्षति तथा यसको नियन्त्रण सम्बन्धित जानकारी समावेश गरिएको छ।

खुम्रे किराको नोक्शानी तथा रोकथामको उपाय

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

खुम्रे किराको नोक्शानी तथा रोकथामको उपाय यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

कमिलाबाट हुने नोक्शानी तथा यसको रोकथामको उपाय

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

रातो कमिलाबाट हुने नोक्शानी तथा यसको रोकथामको उपाय यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

आलुको बालीका हानिकारक किराहरु र सोको व्यवस्थापन

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

आलुको बालीका हानिकारक किराहरु र सो को व्यवस्थापन बारे यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

आलुको बालीका प्रमुख रोगहरु र सोका रोकथाम

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2016

आलुको बालीका प्रमुख रोगहरु र रोकथाम बारे यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

मकैका मुख्य रोगहरु

Rakesh Khadka, Published by Practical Action, Nepal on 2016

यस ज्ञान सामग्रिमा मकैमा मुख्य रोगहरु र नियन्त्रण गर्ने  उपायहरु समावेश गरिएको छ।

हिउँदे मकैमा लाग्ने मुख्य किराहरु

Rakesh Khadka, Published by Practical Action, Nepal on 2016

हिउँदे मकैमा लाग्ने मुख्य किराहरुको क्षतिका लक्षण र नियन्त्रण गर्ने  उपायहरु यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

गोलभेंडामा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

यस ज्ञान सामग्रीमा गोलभेडामा लाग्ने मुख्य रोगहरु बेर्ना कुहिने रोग, अगौटे डढुवा, पछौटे डढुवा, फ्युजारियम ओइलाउने रोग, ब्याक्टेरियल ओइलाउने रोग, जरामा लाग्ने गिर्खा रोग, पात गुजमुज पर्ने, गोलभेंडाको...

मुला खेतीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

साधारणतया मुला खेतीमा विभिन्न प्रकारका रोग तथा कीरा लाग्छ जसले गर्दा बाली राम्रो हुन पाउदैन । मुला खेतीमा लाग्ने रोगहरु जस्तै पहेंलो रोग, कालो थोप्ले, मुलाको कालो जरा, ह्वाइट रस्ट रोग र कीराहरु को...

फर्सी बाली समूह तरकारीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको...

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

साधारणतया फर्सीको रातो खपटे, थोप्ले खपटे, लाही, फल कुहाउने औंसा, पतेरो आदि फर्सी बाली समूहका तरकारीमा आक्रमण गर्ने मुख्य कीराहरू हुन् । तिनीहरूको छोटकरी विवरण यस ज्ञान सामग्रीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

गाजर खेतीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

गाजर खेतीमा लाग्ने रोगहरु विभिन्न किसिमको हुन्छ जस्तै डढुवा वा अल्टरनेरिया डडुवा, सरकसपोरा डढुव, पाउडरी, मिल्डयु, भाईरस रोग र कीराहरुको नियन्त्रण तथा समाधान गर्ने जानकारी यस ज्ञान सामग्रीमा समाबेश...

काउली वर्गमा लाग्ने मुख्य कीराहरू

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

काउली वर्गमा विभिन्न कीराहरु लाग्ने गर्दछ जसले गर्दा बाली नष्ट हुन्छ जस्तै बन्दाको पुतली, इँटा बुट्टे पुतली, बन्दाको लाही आदी । यि किराहरुलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने उपाय यस ज्ञान सामग्रीमा...

कुरिलो खेतीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरु

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

कुरिलो खेतीमा लाग्ने रोगहरु तथा किराहरु जस्तै कुरिलोको सिन्दुरे ढुसी, कुरिलो ओइलाउने, कुरिलोको लाही, खपटे कीरा, झुसुले कीरा आदिको नियन्त्रण गर्ने उपाय यस ज्ञान सामाग्रीमा समाबेश गरिएको छ

खुर्सानीका मुख्य कीराहरू र रोगहरू

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

खुर्सानीमा लाग्ने थ्रिप्स, फेद कटुवा, गवारो जस्ता किराहरु तथा एन्थ्य्राकनोज, ढडुवा गुजुमुजे भाइरस जस्ता रोगहरुकोे बारेमा जानकारी यस ज्ञान सामाग्रीमा समाबेश गरिएको छ

भन्टामा लाग्ने मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथाम

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

भन्टामा लाग्ने मुख्य किराहरु डाँठ तथा फलको गवारो, लाही, सेतो सुलसुले जस्ता किराहरुको समाधान गर्ने उपायको बारेमा जानकारी यस ज्ञान सामाग्रीमा दिइएको छ

काउली वर्गमा लाग्ने मुख्य रोगहरू

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2014

यस ज्ञान सामाग्रीमा काउली वर्गमा लाग्ने मुख्य रोगहरु बारे जानकारी समावेश गरिएको छ

रामतोरियाका मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथाम

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा रामतोरियाका मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथामका कुराहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ

रामतोरियामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथाम

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा रामतोरियामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथामको जानकारी समावेश गरिएको छ

रायोमा लाग्ने मुख्य रोगहरू र कीराहरू

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा रायोमा लाग्ने मुख्य रोगहरु र किराहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ

निमको विषादी बनाउने र कीराहरु नियन्त्रण

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा निमको बिषादी बनाउने तथा यसको प्रयोगद्वारा किराहरुको नियन्त्रन गर्ने तरिका बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको छ

Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites