Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

Livestock - General Documents

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

For all items

<iframe src="https://answers.practicalaction.org/index.php?option=com_selecteditems&view=iframemodule&module_id=328&dspace_id=314878&tmpl=component&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>

प्रतिकूल समयमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे बनाउने प्रविधि

Pandey, Dharma Prasad;Khadka, Rakesh, Published on 2018

यस ज्ञान सामग्रिमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे प्रविधि बारेमा समावेश गरिएको छ।

पाठा पाठीको मृत्यूदर घटाउन के गर्ने?

Practical Action, Nepal, Published by Practical Action, Nepal on 2017

यस ज्ञान सामग्रिमा पाठा पाठीको मृत्यूदर घटाउन बारेमा समावेश गरिएको छ।  

हे (गाजो) बनाउने विधि

Practical Action, Nepal, Published on 2017

यस ज्ञान सामग्रिमा हे (गाजो) बनाउने विधिको बारेमा समावेश गरिएको छ।

व्यवसायिक सफलताका लागि बोयर

Practical Action, Nepal, Published by Practical Action, Nepal on 2017

यस ज्ञान सामग्रिमा व्यवसायिक सफलताका लागि बोयरको बारेमा समावेश गरिएको छ।

बाख्राको सन्तुलित आहार

Practical Action, Nepal, Published by Practical Action, Nepal on 2017

यस ज्ञान सामग्रिमा बाख्राको सन्तुलित आहारको बारेमा समावेश गरिएको छ।

उद्यम सहयोगी पुस्तिका व्यवसायिक बाख्रापालन

Practical Action, Published by Practical Action, Nepal on 2015

यस ज्ञान सामग्रिमा बाख्र्रापालन सम्बन्धि केहि महत्वपूर्ण कुराहरू लागत एवं नाफाको विश्लेषण, व्यवसायिक बाख्रा फार्म दर्ता प्रकृया बारेमा समावेश गरिएको छ।

Controlling Tsetse Infestation

Practical Action Eastern Africa, Published by Practical Action Eastern Africa on 2012

An alternative model: community based tsetse control Practical Action Eastern Africa and the Kenya Trypanosomiasis Research Institute (KETRI) have been engaged in a project to support community...

A Guide for trainers: Training Guide for Trainers of...

Department of Veterinary Services, Published by Practical Action Eastern Africa on 2007

This Training Guide for Trainers of Community-based Animal Health Workers (CAHWs) is intended for implementation of the training curriculum for CAHWs.It describes what is to be achieved and how....

Community-based livestock initiatives programme

Practical Action Eastern Africa, Published by Practical Action Eastern Africa on 2007

Community-based Animal Health Care (CAHC) is a decentralized animal health service delivery approach applied in the ASALs. It involves the training and equiping of CAHWs with basic animal health...

Pig Farming

Practical Action;READ Nepal, Published on 2015

This technical brief describes how to optimse the farming of pigs with particular attention to pen construction, nutritional information and breed varieties

कुखुरा ब्रुडिङ व्यवस्थापन

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा ब्रुडिङको परिचय तथा यसको व्यवस्थापनका कुराहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ

कुखुरा खोरको सर सफाइ र जैविक सुरक्षा

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा खोरको सर सफाइ र जैविक सुरक्षा बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ

कुखुरा खोरको व्यवस्थापन

Practical Action, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा खोरको व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ

कुखुरा पालन व्यवस्थापनका अभ्यासहरु

Practical Action, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा पालन व्यवस्थापनका अभ्यासहरुको बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ

कुखुरा पालन - व्यावसायिक रुपमा महत्वपूर्ण रोगका अवस्थाहरु

Practical Action, Published by Practical Action Nepal on 2015

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा पालनमा लाग्ने रोगका लक्षणहरु र रोग सर्ने माध्यमहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ

प्रजनन् व्यवस्थापन

Practical Action Nepal Office, Published on 2013

गाईभैँसीहरू साँढे खोज्न कराएपछि पुन निश्चित अन्तराल पछि मात्र साँढे खोज्नको लागि फेरि कराउने गर्दछन् । यो क्रम चक्र जस्तै गरी निरन्तर चलिरहन्छ । यही प्रक्रियालाई गाईभैँसीको ऋतुचक्र भनिन्छ । यस्तो...

पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन

Practical Action Nepal Office, Published on 2012

विषाणुको कारणबाट लाग्ने रोगहरू

गोठको व्यवस्थापन

Practical Action Nepal Office, Published on 2013

सफल गाईभैँसी पालनको लागि गोठ व्यवस्थापन पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसकारण गोठको निर्माणदेखि नै निकै विचार पु¥याउनु पर्दछ । गोठ निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

रिपिट ब्रिडर्स

Practical Action Nepal Office, Published on 2014

रिपिट ब्रिडर्स गाई भैँसीलाई, साँढे वा राँगो लगाएपछि वा कृत्रिम गर्भाधान गरेपछि गर्भ नरहनु र बराबर उल्टिराख्ने अवस्थामा पशुलाई रिपिट ब्रिडर्स भनिन्छ ।

चरचरे

Practical Action Nepal Office, Published on 2014

पानी पर्ने समय अगाडी नै गाई वस्तुलाई खोपाउने काम गर्नु पर्दछ । बि.क्यू. पोलीभ्यालेण्ट भ्याक्सिन गाई भैसीमा ५ एम.एल. क्रऋ छाला । पाडा बाच्छालाई ३ एम.एल. सोही तरीकाले दिनु पर्दछ । ६ महिला नाघेको...

Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites