Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

Livestock - General Documents

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

For all items

<iframe src="https://answers.practicalaction.org/index.php?option=com_selecteditems&view=iframemodule&module_id=328&dspace_id=314878&tmpl=component&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>

Resources

Filters:

प्रतिकूल समयमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे बनाउने प्रविधि

यस ज्ञान सामग्रिमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे प्रविधि बारेमा समावेश गरिएको छ।

Pandey, Dharma Prasad;Khadka, Rakesh, Published on 2018

पाठा पाठीको मृत्यूदर घटाउन के गर्ने?

यस ज्ञान सामग्रिमा पाठा पाठीको मृत्यूदर घटाउन बारेमा समावेश गरिएको छ।  

Practical Action, Nepal, Published by Practical Action, Nepal on 2017

हे (गाजो) बनाउने विधि

यस ज्ञान सामग्रिमा हे (गाजो) बनाउने विधिको बारेमा समावेश गरिएको छ।

Practical Action, Nepal, Published on 2017

व्यवसायिक सफलताका लागि बोयर

यस ज्ञान सामग्रिमा व्यवसायिक सफलताका लागि बोयरको बारेमा समावेश गरिएको छ।

Practical Action, Nepal, Published by Practical Action, Nepal on 2017

बाख्राको सन्तुलित आहार

यस ज्ञान सामग्रिमा बाख्राको सन्तुलित आहारको बारेमा समावेश गरिएको छ।

Practical Action, Nepal, Published by Practical Action, Nepal on 2017

उद्यम सहयोगी पुस्तिका व्यवसायिक बाख्रापालन

यस ज्ञान सामग्रिमा बाख्र्रापालन सम्बन्धि केहि महत्वपूर्ण कुराहरू लागत एवं नाफाको विश्लेषण, व्यवसायिक बाख्रा फार्म दर्ता प्रकृया बारेमा समावेश गरिएको छ।

Practical Action, Published by Practical Action, Nepal on 2015

Controlling Tsetse Infestation

An alternative model: community based tsetse control Practical Action Eastern Africa and the Kenya Trypanosomiasis Research Institute (KETRI) have been engaged in a project to support community...

Practical Action Eastern Africa, Published by Practical Action Eastern Africa on 2012

A Guide for trainers: Training Guide for Trainers of Community-based Animal Health Workers (CAHWs)

This Training Guide for Trainers of Community-based Animal Health Workers (CAHWs) is intended for implementation of the training curriculum for CAHWs.It describes what is to be achieved and how....

Department of Veterinary Services, Published by Practical Action Eastern Africa on 2007

Community-based livestock initiatives programme

Community-based Animal Health Care (CAHC) is a decentralized animal health service delivery approach applied in the ASALs. It involves the training and equiping of CAHWs with basic animal health...

Practical Action Eastern Africa, Published by Practical Action Eastern Africa on 2007

Pig Farming

This technical brief describes how to optimse the farming of pigs with particular attention to pen construction, nutritional information and breed varieties

Practical Action;READ Nepal, Published on 2015

कुखुरा ब्रुडिङ व्यवस्थापन

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा ब्रुडिङको परिचय तथा यसको व्यवस्थापनका कुराहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

कुखुरा खोरको सर सफाइ र जैविक सुरक्षा

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा खोरको सर सफाइ र जैविक सुरक्षा बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2015

कुखुरा खोरको व्यवस्थापन

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा खोरको व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action, Published by Practical Action Nepal on 2015

कुखुरा पालन व्यवस्थापनका अभ्यासहरु

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा पालन व्यवस्थापनका अभ्यासहरुको बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action, Published by Practical Action Nepal on 2015

कुखुरा पालन - व्यावसायिक रुपमा महत्वपूर्ण रोगका अवस्थाहरु

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा पालनमा लाग्ने रोगका लक्षणहरु र रोग सर्ने माध्यमहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ

Practical Action, Published by Practical Action Nepal on 2015

प्रजनन् व्यवस्थापन

गाईभैँसीहरू साँढे खोज्न कराएपछि पुन निश्चित अन्तराल पछि मात्र साँढे खोज्नको लागि फेरि कराउने गर्दछन् । यो क्रम चक्र जस्तै गरी निरन्तर चलिरहन्छ । यही प्रक्रियालाई गाईभैँसीको ऋतुचक्र भनिन्छ । यस्तो...

Practical Action Nepal Office, Published on 2013

पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन

विषाणुको कारणबाट लाग्ने रोगहरू

Practical Action Nepal Office, Published on 2012

गोठको व्यवस्थापन

सफल गाईभैँसी पालनको लागि गोठ व्यवस्थापन पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसकारण गोठको निर्माणदेखि नै निकै विचार पु¥याउनु पर्दछ । गोठ निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

Practical Action Nepal Office, Published on 2013

रिपिट ब्रिडर्स

रिपिट ब्रिडर्स गाई भैँसीलाई, साँढे वा राँगो लगाएपछि वा कृत्रिम गर्भाधान गरेपछि गर्भ नरहनु र बराबर उल्टिराख्ने अवस्थामा पशुलाई रिपिट ब्रिडर्स भनिन्छ ।

Practical Action Nepal Office, Published on 2014

चरचरे

पानी पर्ने समय अगाडी नै गाई वस्तुलाई खोपाउने काम गर्नु पर्दछ । बि.क्यू. पोलीभ्यालेण्ट भ्याक्सिन गाई भैसीमा ५ एम.एल. क्रऋ छाला । पाडा बाच्छालाई ३ एम.एल. सोही तरीकाले दिनु पर्दछ । ६ महिला नाघेको...

Practical Action Nepal Office, Published on 2014

 

More Resources

Sign up to our e-Newsletter

Every 2 months you will receive our newsletter, which focuses on how technology solutions are applied in tackling poverty.

To view previous e-newsletters please click here.

 
Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites